Bezoeker bekijkt collage tijdens expositie Montage

Expositie Montage, collage