Bezoeker bekijkt collage tijdens expositie Montage